صفحه اصلي
 شنبه، 6/9/00 

   پروانه فني مهندسي   

نام کاربري و رمز براي دسترسي به اين بخش را وارد نماييد.
ورود نام کاربري و رمز عبور

ثبت درخواست و پيگيريراهنماپرسش هاي متداولاطلاعيه هابازگشت به ميز خدمتپرونده بنگاه
براي استفاده بهينه از سامانه صرفا از مرورگر اينترنت اکسپلورر استفاده نماييد. چنانچه مرورگر شما نسخه 10 يا بالاتر است در منوي Tools مرورگر سايت www.stsm.ir را در بخش Compability View اضافه نماييد. براي توضيحات بيشتر مي توانيد به بخش راهنما مراجعه نماييد.
1 - درخواست پروانه بهره برداري   ثبت نام شما کامل نشده است.
تاييد نهايي ثبت نام
وضعيت فرم: توسط متقاضي پر نشده است
آيا داراي جواز تاسيس واحد فني مهندسي از وزارت صنعت، معدن و تجارت مي باشيد؟:خيربلي
فهرست جوازها
شما مي توانيد براي جواز هايي که قبلا دريافت نموده ايد ، پروانه فني و مهندسي دريافت نمائيد. در صورت انتخاب هر يک قسمتي از اطلاعات شما که در جواز وجود دارد به صورت پيش فرض در گام مربوطه نشان داده مي شود. در صورت تائيد دکمه تائيد را زده، در غير اين صورت اطلاعات مورد نظر خود را ويرايش و سپس تاييد کنيد.
اگر شما داراي جواز تاسيس مي باشيد که در جدول زير وجود ندارد، اينجا را کليک نماييد.
انتخابرديفعنوان طرحشمارهتاريخ صدور
1
شما مي توانيد در 3 زمينه تخصصي مشروط به کسب حداقل 250 امتياز و نيز ارائه اسامي متخصصين بيمه شده و کسب حداکثر امتياز مربوط به اجراي پروژه هاي تخصصي در زمينه هاي مورد تقاضا.