صفحه اصلي
 شنبه، 6/9/00 

   رتبه بندي شركت هاي مهندسي، تدارك و ساخت   

نام کاربري و رمز براي دسترسي به اين بخش را وارد نماييد.
ورود نام کاربري و رمز عبور

ثبت درخواست و پيگيريراهنماپرسش هاي متداولاطلاعيه هابازگشت به ميز خدمتپرونده بنگاه
براي استفاده بهينه از سامانه صرفا از مرورگر اينترنت اکسپلورر استفاده نماييد. چنانچه مرورگر شما نسخه 10 يا بالاتر است در منوي Tools مرورگر سايت www.stsm.ir را در بخش Compability View اضافه نماييد. براي توضيحات بيشتر مي توانيد به بخش راهنما مراجعه نماييد.
1 - ثبت اطلاعات   ثبت نام شما کامل نشده است.
تاييد نهايي ثبت نام
نام و نام خانوادگي *:کدملي *:
رشته تحصيلي *:مدرک تحصيلي:
سابقه کاري *: سال
ثبت
رديفنام و نام خانوادگيکدمليرشته تحصيليمدرک تحصيليسابقه کاري
1