پايگاه اطلاعات سرمايه گذاري
 چهارشنبه، 30/7/99 

   تسهيلات بانكي براي احداث واحد صنعتي   

نام کاربري و رمز براي دسترسي به اين بخش را وارد نماييد.
ورود نام کاربري و رمز عبور

ثبت درخواست و پيگيريراهنماپرسش هاي متداولاطلاعيه هابازگشت به ميز خدمتپرونده بنگاه
براي استفاده بهينه از سامانه صرفا از مرورگر اينترنت اکسپلورر استفاده نماييد. چنانچه مرورگر شما نسخه 10 يا بالاتر است در منوي Tools مرورگر سايت www.stsm.ir را در بخش Compability View اضافه نماييد. براي توضيحات بيشتر مي توانيد به بخش راهنما مراجعه نماييد.

سرمايه گذار محترم

به استناد نظامنامه جديد ضوابط و شرايط اعطاي تسهيلات ارزي و ريالي صندوق توسعه ملي مصوب 28/12/92 هيات محترم عامل صندوق توسعه ملي ، الزام معرفي طرح ها توسط كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استانها يا دستگاه اجرايي تخصصي ملي ذيربط به بانك هاي عامل حذف شده است و متقاضيان ميتوانند مستقيما به بانك هاي عامل طرف قرارداد صندوق توسعه ملي مراجعه نمايند . اين موضوع طي نامه شماره 60/66500 مورخ 18/03/93 به سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان هاي كشور ابلاغ شده است. ضمنا نظامنامه هاي جديد از طريق سامانه صندوق توسعه ملي به آدرس www.ndf.ir قابل دسترس ميباشد

اين اطلاعيه را براي من نمايش نده
1 - ثبت نام   ثبت نام شما کامل نشده است.
تاييد نهايي ثبت نام
وضعيت فرم: توسط متقاضي پر نشده است

طرح هاي سرمايه گذاري كه داراي جواز تاسيس مي باشند در صورتيكه اطلاعات پيشرفت طرح نيمه تمام آنها به تاييد سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان مربوط رسيده باشد مي توانند در خواست تسهيلات احداث خود را ثبت كنند . درخواست مربوط پس از بررسي اولويت سرمايه گذاري و ساير مدارك مورد نياز دفتر سرمايه گذاري به شبكه بانكي كشور معرفي خواهد شد.

براي طرح هايي كه از محل صندوق توسعه ملي معرفي مي شوند رعايت مفاد بخش هاي 8 و 11 "نظام نامه و شرايط اعطاي تسهيلات ارزي " در بانك عامل الزامي است.

تسهيلات جهت ماشين آلات خط توليدتسهيلات جهت ناوگان حمل و نقل
فهرست جوازها
فهرست جواز هاي تاسيس دريافت شده توسط شما در جدول زير نمايش داده شده است. درخواست تسهيلات براي جواز هايي که شرايط زير را دارند امکان پذير است: 1- اولويت جواز الف بوده و پيشرفت پروژه اعلام شده باشد. 2- اولويت جواز ب بوده و حداقل پيشرفت لازم را داشته باشد.
در صورتيکه جوازي در جدول زير قابل انتخاب نميباشد، مي بايد پيشرفت طرح را از طريق «اعلام پيشرفت طرح هاي سرمايه گذاري (طرح هاي نيمه تمام)» وارد نمائيد تا پس از بررسي و تاييد استان مربوطه امکان انتخاب داشته باشيد.
انتخابرديفعنوان طرحشماره جوازاولويتپيشرفتنوع طرح
1
فهرست پروانه ها
انتخابرديفنوعشماره جواز/پروانهتاريخ جواز/پروانهاستانشهر
ساير سوابق تاييد اولويت: