صفحه اصلي
 شنبه، 6/9/00 

   اصلاح پروانه رمز ارز   

نام کاربري و رمز براي دسترسي به اين بخش را وارد نماييد.
ورود نام کاربري و رمز عبور

ثبت درخواست و پيگيريراهنماپرسش هاي متداولاطلاعيه هابازگشت به ميز خدمتپرونده بنگاه
براي استفاده بهينه از سامانه صرفا از مرورگر اينترنت اکسپلورر استفاده نماييد. چنانچه مرورگر شما نسخه 10 يا بالاتر است در منوي Tools مرورگر سايت www.stsm.ir را در بخش Compability View اضافه نماييد. براي توضيحات بيشتر مي توانيد به بخش راهنما مراجعه نماييد.
1 - درخواست پروانه بهره برداري   ثبت نام شما کامل نشده است.
تاييد نهايي ثبت نام
وضعيت فرم: توسط متقاضي پر نشده است
فهرست پروانه ها
فهرست پروانه هاي بهره برداري دريافت شده توسط شما در جدول زير نمايش داده شده است.
انتخابرديفشماره پروانه بهره برداريتاريخ پروانه بهره بردارياصلاح ظرفيت محصول/تغييراتافزايش محصولاتتغيير آدرس
1
نوع:جواز توسعهگواهي صنعتي/کارت شناسايي
اگر شما داراي جواز تاسيس/کارت شناسايي/گواهي فعاليت صنعتي مي باشيد که در جدول زير وجود ندارد، مي بايست ابتدا به اعلام پيشرفت طرح هاي سرمايه گذاري/بروزرساني ظرفيت هاي توليد مراجعه و گزارش پيشرفت خود را اعلام نماييد.
انتخابرديفشماره جوازتاريخ صدور جوازاولويتپيشرفت
1
توضيحات: