صفحه اصلي
 سه شنبه، 3/3/01 

   واگذاري واحدهاي راكد   

نام کاربري و رمز براي دسترسي به اين بخش را وارد نماييد.
ورود نام کاربري و رمز عبور

ثبت درخواست و پيگيريراهنماپرسش هاي متداولاطلاعيه هابازگشت به ميز خدمتپرونده بنگاه
براي استفاده بهينه از سامانه صرفا از مرورگر اينترنت اکسپلورر استفاده نماييد. چنانچه مرورگر شما نسخه 10 يا بالاتر است در منوي Tools مرورگر سايت www.stsm.ir را در بخش Compability View اضافه نماييد. براي توضيحات بيشتر مي توانيد به بخش راهنما مراجعه نماييد.
1 - ثبت اطلاعات   ثبت نام شما کامل نشده است.
تاييد نهايي ثبت نام
وضعيت فرم: توسط متقاضي پر نشده است
فهرست جوازها و پروانه ها
براي بهره برداري سريع تر از طرح خود آمادگي همکاري با متقاضيان جديد را در قالب مشارکت/واگذاري/مشارکت و واگذاري دارم..
انتخابرديفنوعشماره جواز/پروانهتاريخ جواز/پروانهاستانشهرستان
نوع تعامل:
توضيحات: