صفحه اصلي
 سه شنبه، 3/3/01 

   آمار توليد روزانه بهداشتي   

نام کاربري و رمز براي دسترسي به اين بخش را وارد نماييد.
ورود نام کاربري و رمز عبور

ثبت درخواست و پيگيريراهنماپرسش هاي متداولاطلاعيه هابازگشت به ميز خدمتپرونده بنگاه
براي استفاده بهينه از سامانه صرفا از مرورگر اينترنت اکسپلورر استفاده نماييد. چنانچه مرورگر شما نسخه 10 يا بالاتر است در منوي Tools مرورگر سايت www.stsm.ir را در بخش Compability View اضافه نماييد. براي توضيحات بيشتر مي توانيد به بخش راهنما مراجعه نماييد.
1 - ثبت اطلاعات   ثبت اطلاعات شما کامل نشده است.
تاييد نهايي اطلاعات
وضعيت فرم: توسط متقاضي پر نشده است
نوع مجوز
نوع مجوز:پروانه بهره برداري از وزارت صمتپروانه کسب اصنافساير مجوزهاي توليدي
در ثبت آمار توليد به شماره شناسه كسب و كار مرتبط با واحد توجه گردد
نام واحد *:
دوره
سال *:ماه *:روز *:
دليل: