صفحه اصلي
 يکشنبه، 19/2/00 

   صدور جواز تاسيس رمز ارز   

نام کاربري و رمز براي دسترسي به اين بخش را وارد نماييد.
ورود نام کاربري و رمز عبور

ثبت درخواست و پيگيريراهنماپرسش هاي متداولاطلاعيه هابازگشت به ميز خدمتپرونده بنگاه
براي استفاده بهينه از سامانه صرفا از مرورگر اينترنت اکسپلورر استفاده نماييد. چنانچه مرورگر شما نسخه 10 يا بالاتر است در منوي Tools مرورگر سايت www.stsm.ir را در بخش Compability View اضافه نماييد. براي توضيحات بيشتر مي توانيد به بخش راهنما مراجعه نماييد.
1 - درخواست جواز   ثبت نام شما کامل نشده است.
تاييد نهايي ثبت نام
وضعيت فرم: توسط متقاضي پر نشده است
آيا محل استقرار موردنياز براي احداث واحد صنعتي را در اختيار داريد؟خيربلي
استان *:شهرستان *:
از بين نام نيروگاه و شهرک صنعتي فقط يک مورد را مي توانيد انتخاب کنيد.
شهرک صنعتي:
نام نيروگاه:
ظرفيت نيروگاه (مگاوات):شهر:
کدپستي:
ادامه آدرس:
در ادامه آدرس از نوشتن نام شهر خودداري نماييد.
دستورالعمل صدور جواز تاسيس و پروانه بهره برداري براي فعاليت استخراج رمز ارز
عنوان موضوع 1
موضوع طرح (اعم از اولويت دار يا بدون اولويت) را تعيين نماييد
موضوع سرمايه گذاري مرتبط *:
محصولات توليدي در اين موضوع به شرح زير است.
انتخابنام محصولرشته فعاليتواحد سنجش
استخراج رمز ارز7230412313تراهش بر ثانيه
ظرفيت پردازش *: تراهش بر ثانيه
نوع طرح
نوع طرح *:ايجاديتوسعه اي
توضيحات:
          
تا زماني که دکمه تاييد را کليک نکنيد اطلاعات اين صفحه ارسال نخواهد شد. از دکمه ذخيره براي ذخيره اطلاعاتي که هنوز نهايي نشده اند استفاده نماييد.