پايگاه اطلاعات سرمايه گذاري
 دوشنبه، 3/8/00 

   صدور جواز تاسيس   

ثبت درخواست و پيگيريراهنماپرسش هاي متداولاطلاعيه هابازگشت به ميز خدمتپرونده بنگاه
  • نحوه ويرايش اطلاعات مربوط به جواز به چه صورت مي باشد؟ تاريخ: 19/04/1391

·       پس از تأیید نهایی قادر به اصلاح و ویرایش اطلاعات نخواهید بود ولی قبل از آن با ?لی? روی موضوع ثبت شده در جدول مربوط می توانید اطلاعات قبلی را حذف و موارد جدید را جایگزین نمایید.

  • پس از تكميل فرم ثبت نام جواز مراحل بعدي چيست؟ تاريخ: 19/04/1391
  • مراحل دريافت جواز تأسيس چگونه است؟ تاريخ: 19/04/1391
  • چه واحدهايي مجازند در بخش صدور جواز تأسيس ثبت نام نمايند؟ تاريخ: 19/04/1391