سامانه ها
اطلاعات و آمار
 پنج شنبه، 27/5/01 

   تامين مالي بنگاههاي توليدي كوچك،متوسط و طرحهاي نيمه تمام باپيشرفت بالاي60%در راستاي اقتصادمقاومتي   


تامين مالي بنگاه هاي توليدي كوچك و متوسط و طرح هاي نيمه تمام داراي پيشرفت فيزيكي بالاي 60% در راستاي اقتصاد مقاومتي

1- شرايط تسهيلات:

o اولويت اصلي پرداخت تسهيلات موضوع اين دستورالعمل، آن دسته از بنگاه¬هاي توليدي کوچک و متوسط است که عمدتاً داراي مشکلات نقدينگي بوده و از لحاظ ظرفيت توليد، دانش¬فني، توان مديريت و بازار، مشکلي که مانع راه¬اندازي يا افزايش توليد باشد، نداشته و با دريافت اين تسهيلات قادر به راه¬اندازي سريع و ايجاد اشتغال جديد باشند.

o نرخ سود مورد عمل در تسهيلات موضوع اين دستورالعمل براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار در مورد سرمايه در گردش نرخ عقود مبادله¬اي و براي طرح هاي نيمه تمام نرخ عقود مشارکتي خواهد بود.

o مدت زمان باز پرداخت تسهيلات موضوع اين دستورالعمل، براي سرمايه در گردش بنگاه¬هاي توليدي کوچک و متوسط، يک سال (قابل تمديد) و براي سرمايه ثابت طرح¬هاي نيمه تمام، بنا به تشخيص کارگروه، تا مدت پنج سال تعيين مي¬گردد.

2- شرايط متقاضي:

o متقاضي داراي مجوز معتبر از وزارت صنعت، معدن وتجارت يا وزارت جهاد کشاورزي باشد.

o متقاضي بايد عمدتاً به جهت محدوديت استفاده از منابع مالي امکان تکميل طرح و يا توليد با ظرفيت مناسب نداشته باشد و با دريافت اين تسهيلات، نسبت به تکميل و راه اندازي طرح تا پايان سال1395 و افزايش توليد و اشتغال اقدام نمايد.

عکس 1 - نحوه ورود به فرآيند

3- ثبت نام :

کليه کاربراني که قبلا در سامانه بهين ياب ثبت نام نموده اند با درج نام کاربر و رمز عبور مي توانند وارد فرآيند شده و اطلاعات درخواست را تکميل نمايند. در صورتي که تا کنون وارد اين سامانه نشده نسبت به تکميل فرم هاي ثبت نام از طريق دريافت نام کاربري اقدام فرماييد. براي دريافت نام کاربري جديد و يا فراموشي آن دو روش وجود دارد .

o بر روي کلمه عضويت در صفحه اول behinyab.ir(سمت راست بالاي صفحه) کليلک نماييد و اطلاعات مربوطه را تکميل نماييد.

o در صفحه مربوط به فرآيند تامين مالي.......مقاومتي بر روي عبارت "ورود نام کاربري و کلمه عبور" کليلک نماييد. بر روي کلمه اينجا از عبارت "براي دريافت نام کاربري و رمز عبور اينجا کليلک کنيد" کليلک کنيد. و نسبت به تکميل فرم ثبت نام اقدام نماييد.

4- ملاحظات

1- بخش صنعت: فرآيند تامين مالي بنگاه هاي توليدي ... مقاومتي براي واحدهاي فعال و واحدهايي است که حداقل پيشرفت فيزيکي آنها 60% باشد. بنابراين واحدهاي فعال براي مشاهده پروانه خود مي بايست اطلاعات پروانه خود را به روز رساني و طرح هاي نيمه تمام اطلاعات پيشرفت خود را از طريق لينک http://amarsanat.mimt.gov.irتکميل نمايند. تاييد هر دو فرآيند ذکر شده در سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها انجام مي پذيرد.

2- بخش جهاد کشاورزي: واحدهاي فعال و يا طرح هاي توليدي که از جهادکشاورزي داراي جواز يا پروانه هستند مي توانند درخواست خود را از طريق هممين فرآيند تکميل و ارسال نمايند. با اين تفاوت که اطلاعات مربوط به جواز يا پروانه بايد توسط متقاضي وارد شود.

3- گام2 و 3 براي بخش صنعت و جهاد کشاورزي مشترک است.

5- نحوه تکميل فرآيند تامين مالي بنگاه هاي توليدي .......اقتصاد مقاومتي

اين فرايند شامل 3 گام اصلي مي باشد.

گام 1- اطلاعات مجوز بخش صنعت :

1- از فهرست مجوزهاي (پروانه ها، جوازها) که در صفحه نمايش داده شده است جواز يا پروانه مورد نظر را انتخاب نماييد.

2- تعداد اشتغال موجود واحد را ثبت نماييد

3- بر روي دکمه "تائيد به گام بعد" کليک کنيد. (عکس 2)

تذکر: چنانجه از مجوز صنعتي خود را در صفحه مشاهده نکرديد به ملاحضات بخش صنعت مراجعه فرماييد.

عکس 2- اطلاعات مجوز بخش صنعت

گام1- اطلاعات مجوز بخش کشاورزي:

1- نوع مجوز اعم از جواز يا پروانه بودن آن را مشخص نماييد.

2- شماره و تاريخ جواز يا پروانه را وارد نماييد.

3- وزارت مجوز دهنده (جهاد کشاورزي) را انتخاب نماييد.

4- عکس پروانه و يا جواز را را بارگذاري نماييد.(عکس 3)

عکس3- گام اطلاعات مجوز جهاد کشاورزي

گام 2- جرئيات درخواست

توجه داشته باشيد با توجه به نوع مجوز انتخابي در گام يک (جواز- پروانه )، مي توانيد اطلاعات مربوط به هر بخش را تکميل و نسبت به ثبت اين گام اقدام نمائيد . لازم به توضيح است جدول اطلاعات جواز و پروانه با يکديگر متفاوت است.

عکس 4- گام 2جدول اطلاعات جواز

عکس 5- گام 2 جدول اطلاعات پروانه

گام 3 – اطلاعات بانکي

در اين گام با ثبت اطلاعات مربوط به انتخاب بانک و بدهي هاي معوقعه مي توانيد نسبت به تائيد اين گام اقدام نمائيد.

عکس 6- گام 3 تاييد نهايي

پس از اتمام تکميل اطلاعات اين صفحه مي توانيد دکمه ذخيره موقت را کليک و اطلاعات تکميل شده خود را بررسي نماييد. در صورت اطمينان از ثبت اطلاعات خود دکمه تاييد نهايي را کليک کنيد. اطلاعات تکميل شده شما به استان مربوطه جهت بررسي و تاييد ارسال خواهد شد. تمامي روند اين فرآيند در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها انجام مي پذيرد.