صفحه اصلي
 شنبه، 5/7/99 

   درخواست محدوده اكتشاف   

ثبت درخواست و پيگيريراهنماپرسش هاي متداولاطلاعيه هابازگشت به ميز خدمتپرونده بنگاه

دستورالعمل انجام استعلام ماده12

از طريق سامانه بهين‌ياب

توسط سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت استان

 

سازمان‌هاي محترم صنعت، معدن و تجارت استان‌ها به منظور اجراي ماده12 براي استعلام وضعيت اشخاص حقيقي/حقوقي متقاضي ثبت محدوده اكتشافي يا متقاضي انتقال پروانه اكتشاف از تاريخ 22/7/91 با مراجعه به سامانه بهين‌ياب (www.behinyab.ir) استعلام‌هاي مورد نظر را در اين سامانه ثبت نمايند. نتايج استعلام‌هاي ثبت شده در بخش فرآيند استعلام سامانه هماهنگ (www.hstsm.ir) پس از بررسي‌هاي انجام شده در ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت براي مشاهده سازمان‌هاي استاني نمايش داده مي‌‌شود.

لازم است كارشناسان سازمان‌هاي استاني پس از اينكه محدوده درخواستي متقاضي در سازمان استان مورد ثبت نهايي قرار گرفت به بخش فرآيند استعلام سامانه هماهنگ مراجعه نموده و در باكس ' ثبت درخواست‌هاي بلامعارض' نسبت به ثبت اطلاعات محدوده‌هاي ثبت شده اقدام نمايند. روند فعاليت‌هاي ذكر شده به شرح ذيل است: 

(الف) ايجاد دسترسي

1-      ثبت نام مسئول استعلام سازمان در سامانه بهين‌ياب و دريافت نام كاربري و رمز عبور

توجه- براي استفاده از كليه بخش‌هاي سامانه‌هاي بهين‌ياب و هماهنگ فقط يكبار ثبت نام در سامانه بهين‌ياب كافي است.

2-      مراجعه به ادمين استاني سامانه هماهنگ جهت ايجاد دسترسي مورد نظر در سامانه‌

توجه- ادمين استاني موظف است با دريافت نام كاربري و با توجه به اعلام مسئول مربوطه نسبت به ايجاد دسترسي براي فرآيند اعلام شده و با سطح دسترسي مورد نظر اقدام نمايد.

(ب) ثبت استعلام

 

3-      مراجعه به سامانه بهين‌ياب ( www.behinyab.ir)، ورود به بخش سرمايه‌گذاري، انتخاب گزينه استعلام ماده12 در بخش اكتشاف و استخراج معدن (شكل1و2).

(شكل 1)

(شكل 2)

 

4-      ورود به بخش ثبت استعلام با نام كاربري و كلمه عبور كاربر مربوطه (شكل3و4)

 

(شكل 3)

(شكل 4)

 

 

 

5-      ثبت استعلام، در هر بخش پس از تكميل اطلاعات با زدن دكمه تاييد به گام بعد اطلاعات ذخيره شده (شكل5)

(شكل 5)

 

 

      6- در نهايت با كليك كردن روي گزينه تاييد نهايي ثبت نام استعلام به طور كامل ثبت خواهد شد (شكل6).

(شكل 6)