سه شنبه، 31/1/00 (سال توليد ملي)
به پايگاه ستاد تحول صنايع و معادن خوش آمديد.
   
نام کاربري:رمزعبور:
  
پرونده بنگاهعضويتراهنماارتباط با مادرباره ما
ايجاد صفحه جديدتنظيم اين صفحهتنظيم نماي درگاه
 
صفحه اصلي
بهين ياب
تازه ها
مولدهاي برق
بازسازي و تكميل

   اطلاعات عمومي مولدهاي برق   

وضعيت مولدهاي تركيبي برق و گرما در دنيا وضعيت مولدهاي تركيبي برق و گرما در ايران 
آخرين ويرايش: 13/05/1389
[-STARTPAGE-]

 

 

 گسترش مولدهاي تركيبي برق و گرما در دنيا

 

توليد تركيبي در اواخر 1880 در اروپا و امريكا پديد آمد. در اوايل قرن بيستم اغلب كارخانجات صنعتي، برق مورد نياز خود را با استفاده از ديگهاي ذغال سوز و ژنراتورهاي توربين بخار توليد ميكردند. از طرفي در بسياري از اين كارخانجات بخار داغ خروجي در فرآيندهاي صنعتي بكار گرفته ميشد، بطوري كه در اوايل 1900 در آمريكا، حدود 58% از كل توان توليد شده توسط نيروگاههاي صنعتي در محل، به شكل توليد تركيبي  بوده است.
هنگامي كه نيروگاههاي برق مركزي و شبكه هاي قابل اطمينان برق ساخته شدند، هزينه هاي توليد و تحويل برق پايين بود و بسياري از كارخانجات صنعتي شروع به خريداري برق از اين شبكه ها نمودند و توليد برق خودشان را متوقف كردند.

در نتيجه استفاده از توليد تركيبي كه 15% از مجموع ظرفيت الكتريسيته توليدي امريكا در سال 1950 را به خود اختصاص داده بود، در سال 1974 به 5% كاهش يافت. ساير عواملي كه در كاهش استفاده توليد پرا?نده دخيل بودند عبارتند از: قانونمند شدن توليد برق، سهم اندك هزينههاي خريد برق از شبكه در مجموع هزينه هاي جاري كارخانه ها، پيشرفت تكنولوژيهايي نظير ديگهاي بخار نيروگاهي، فراهم بودن سوختهاي مايع و گازي در پايينترين قيمت و نبود يا كمبود محدوديتهاي زيست محيطي.
در سال 1973 بعد از افزايش هنگفت در هزينه هاي سوخت و متعاقب آن بروز بحران انرژي در اغلب كشورهاي جهان روند مذكور در توليد تركيبي به صورت معكوس شروع شد. در اثر كاهش منابع سوخت فسيلي و افزايش قيمتها، اين سيستمها كه داراي بازده انرژي بالاتري بودند، بسيار مورد توجه قرار گرفتند.
توليد تركيبي علاوه بر كاهش مصرف سوخت، گازهاي آلاينده را نيزكاهش مي دهد. به همين دلايل، دول اروپايي، آمريكا و ژاپن اقداماتي در زمينه افزايش استفاده از توليد تركيبي انجام دادند. در سالهاي اخير نيز توليد تركيبي  نه تنها در صنعت بلكه در ساير بخشها توسعه يافته است. در 25 سال اخير انجام پروژه هاي تحقيق و توسعه، به پيشرفتهاي مهم تكنولوژي نظير فناوري پيل سوختي منجر شده است. پيلهاي سوختي امروزه به عنوان يكي از سيستمهاي نو ظهور در CHP به خوبي شناخته شدهاند و انتظار ميرود در آيندهاي نزديك به توليد تجاري برسد.
راه اندازي واحدهاي توليد تركيبي حرارت و برق (CHP) به سرعت در ميان كشورهاي عضو اتحاديه اروپا (EU) در حال گسترش است. بخش هاي دولتي و خصوصي امتياز اين فناوري را به عنوان يك منبع انرژي مقرون به صرفه با قابليت هاي متعدد تشخيص داده اند. بالا بودن بازده كلي اين فناوري در مقايسه با توليد برق و حرارت به صورت مجزا (مانند واحدهاي متداول كنوني كه در هنگام توليد الكتريسيته، حرارت توليدي را تلف مي كنند)، نشان مي دهد كه توليد تركيبي حرارت و برق باعث كاهش چشمگيري در ميزان انتشار دي اكسيدكربن و افزايش راندمان سوخت مي شود.
يكي از مشكلات رايج در واحدهاي توليد دومنظوره (به غير از پيل سوختي) يافتن مصرف كننده هايي است كه به ميزان زيادي حرارت نياز داشته باشند. يكي از امتيازات فناوري پيل سوختي، توليد برق بيشتر و حرارت كمتر است و اساساً نيروگاه هاي پيل سوختي يك مولد برق با بازده بالا و توليد حرارت كم است و از اين رو اين نيروگاه ها بايد از منظر ديگري ديده شوند. در اين ارتباط قابل ذكر است كه يكي از برنامه هاي اجرايي كشور سوئد نصب يك مولد پيل سوختي دومنظوره حرارت و برق (CHP) در مركز اطلاعات محيط زيست در شهر استكهلم است. يكي از سوخت هاي در نظر گرفته شده براي اين سيستم، هيدروژن تبديل يافته از بيوگاز متصاعد شده از زباله هاي شهري است. اين تبديل در يك مبدل سوخت انجام شده و هيدروژن را با خلوص و كيفيت بالا توليد مي نمايد. نمودار زير استفاده از CHP در اتحاديه اروپا را در سال هاي 1999 تا 2010 را نشان مي دهد.

حدود دو دهه از رويكرد مؤثر بسياري از كشورهاي صنعتي به توليد برق از طريق مولدهاي مقياس كوچك مي گذرد و در اين زمينه كشورهاي ژاپن، چين، آمريكا و دانمارك پيشتازند.

تنها به عنوان نمونه دانمارك در آغاز دهه 1970، 93 درصد سوخت خود را از واردات تأمين مي كرد و امروز به لطف توليد تركيبي، اين كشور در تامين سوخت خودكفا است.كشورهاي نامبرده،  بيش از 50 درصد برق مورد نياز خود را از طريق مولدهاي مقياس كوچك تامين مي كند و برنامه هايي را جهت توسعه بيشتر مولدهاي مقياس كوچك تا سال 2015 در نظر گرفته اند. در حال حاضر بازده بخش عرضه صنعت برق دانمارك از محل دريافت سوخت تا محل تحويل به مصرف كننده برابر 55/2 درصد است. برنامه بهبود كارآيي دانمارك رساندن اين بازده به بيش از 57 درصد تا سال 2010 و فراتر از 65 درصد تا سال 2020 فقط از محل توليد تركيبي است.

 

 اظهارنظر  پرسش

[-ENDPAGE-]
ارسال به دوستان
اطلاعات عمومي بازسازي و تكميلاطلاعات اختصاصيطرح تحول اقتصادي در صنعت و معدنrootrootاطلاعات عمومي نان صنعتيسامانه توليد و مصرفراهنمااطلاعات عمومي مولدهاي برقارتباط با ماراهنماي درگاهتجهيزات صنعتيفلزاتكاني هاي غير فلزيمواد غذائيلاستيكنساجيچوب و كاغذراهنماي فرايند افزايش كارايي انرژي واحد توليديراهنماي فرآيند احداث مولد مقياس كوچكگزارش عملكرد سازمان هابسته حمايتيقيمت گذاري انرژي (برق، گاز و سوخت مايع)برنامه هاي بهره وريبرنامه هاي جبرانيپرسش هاي متداولدريافت فايل هاانرژيffffفولادريخته گريآلومينيومراهنماي مديرانكمپرسورffffالكتروموتورديگ بخارفنبازيافت گرما از توليد برقتوليد برق از بازيافت گرماتوليد برق از فشار گازسيمانكاشي و سراميكشيشهآجرقند و شكرشيربازسازي و يا تكميل فرايند توليدافزايش عرضه محصولات بهينهجايگزيني خط توليدتامين انرژيمحدود سازي فرآيندها و محصولات آتيبرقمولدهاي پر بازدهتوليد پراكنده برقگسترش مولدهاي تركيبيتوجيه اقتصادي توليد تركيبيسياستهاي حمايتياطلاعات تماسسامانه هاي نرم افزاريتبادل فايلالكتروموتورهاكوره هاكمپرسورهاگرمايش و سرمايشرشته فعاليت هاتوليد و مصرف نانكارخانجات آردنان سالمفناوري‌ ها و استانداردهامصرف انرژي براي تهيه نانروش شناسايي محصولات بهينهليست اوليه محصولات شناسايي شدهبدون عنوانبرنامه راهبردي صنعت و معدن