يکشنبه، 19/2/00 (سال توليد ملي)
به پايگاه ستاد تحول صنايع و معادن خوش آمديد.
   
نام کاربري:رمزعبور:
  
پرونده بنگاهعضويتراهنماارتباط با مادرباره ما
ايجاد صفحه جديدتنظيم اين صفحهتنظيم نماي درگاه
 
صفحه اصلي
بهين ياب
تازه ها
مولدهاي برق
بازسازي و تكميل

   اطلاعات و مستندات طرح تحول اقتصادي   

برنامه فرايند توليد برنامه عرضه محصولات برنامه مديريت و منابع انساني برنامه رشته هاي صنعتي 
آخرين ويرايش: 07/10/1389
[-STARTPAGE-]
 
 

برنامه فرايند توليد

بهره وري انرژي در بخش صنعت و معدن از 2 منظر قابل توجه است: فرايند توليد، محصولات. در اين برنامه بهره وري انرژي در فرايند توليد مورد توجه قرار گرفته است. البته در بخش صنعت و معدن بايد به توليد محصولات بهره ور كه در ساير بخش ها استفاده مي شود نيز توجه شود كه به اين رويكرد در برنامه عرضه محصولات پرداخته شده است.
 

 

مسائل مصرف انرژي در بخش صنعت و معدن عبارتند از:

• ضريب انرژي بري (شدت انرژي) بالا در برخي از فرآيندها در مقايسه با ساير كشورها

• تدوين نشدن استاندارد مصرف انرژي براي 9 فرآيند انرژي بر

• توليد محصولات با رتبه انرژي پايين

• ضعف اطلاعاتي از مصرف انرژي در بخش صنعت و معدن

    o عدم وجود اطلاعات دقيق

    o به روز نبودن داده هاي موجود

 

 براي رفع مسائل مذكور و افزايش بهره وري ، اهداف عملياتي در قالب 7 پروژه تدوين شده و به شرح زير مي باشد

 

 رديف

 

 عنوان پروژه

 

1

 

 تسهيل بازسازي و تكميل فرايند توليد

 

2

 

 گسترش مولدهاي برق مقياس كوچك

 

 3

 

 تدوين استاندارد مصرف انرژي ) فرايندها و محصولات)

 

 4

 

 اجراي استاندارد مصرف انرژي فرايندها

 

 5

 

 تأييد صلاحيت شركت هاي خدمات انرژي

 

6

 

 مشاركت در بازار برق

 

7

 

اجراي استاندارد مصرف انرژي محصولات 

 اظهارنظر  پرسش

 

                 تسهيل بازسازي و تكميل فرايند توليد

اهداف بازسازي و يا تكميل فرايند توليد شامل افزايش كارايي فرايند و افزايش كيفيت يا تغيير محصول مي باشد. واحدهاي صنعتي و معدني معمولا به تدريج اقدام به بازسازي و يا تكميل فرايند توليد مي نمايند. اما با توجه به شدت انرژي بالا در برخي فرآيندها و لزوم كاهش سريع آن، بايد انگيزه هاي قوي تر و تسهيلات بيشتري براي تسريع در اجراي اين پروژه ها در بنگاههاي صنعتي و معدني ايجاد شود.
پروژه هائي كه بنگاههاي صنعتي با استفاده از كارشناسان خود و يا استفاده از مشاوران انرژي، تعريف مي كنند به سه دسته تقسيم مي شوند: كم هزينه، هزينه متوسط و پر هزينه تسهيلات بازسازي و تكميل فرايند توليد به تفكيك پروژهاي كوچك و بزرگ پرداخت مي گردد. تسهيلات بانكي بازسازي و تكميل فرايندتوليد براي پروژهاي كوچك، متناسب  با تعداد كاركنان (به ازاي هر نفر يك ميليونتومان) و هزينه ساليانه انرژي (معادل هزينه سالانه انرژي قبل از افزايش قيمت‌ها) پرداخت مي گردد. نرخ سود اين تسهيلات 9%  و دوره بازپرداخت 2 سال است. مبلغ تسهيلاتحداقل 400 ميليون ريال و حداكثر 1500 ميليون ريال مي باشد. مبلغ تسهيلات در دو قسط (با فاصله زماني 6 ماهه) پرداخت مي گردد.تعداد كاركنان بر مبناي ميانگين تعدادكاركنان اعلام شده در فهرست بيمه مي باشد. تعداد كاركنان و هزينه هاي انرژي براي يكسال منتهي به ماه قبل از تقاضا لحاظ مي شود.تسهيلات بانكي بازسازي و تكميلفرايند توليد براي پروژه هاي بزرگ بر اساس پروژه هاي تعريف شده توسط بنگاه (كهداراي طرح توجيه فني و اقتصادي مي باشند) پرداخت مي گردد. تسهيلات بانكي تا سقف 80% مبلغ سرمايه گذاري با نرخ سود 11%  ، دوره اجراي طرح حداكثر 18 ماه، دوره تنفس 6ماه و دوره بازپرداخت 5 سال پرداخت خواهد شد.  معيارهاي انتخاب و اولويت بندي پروژهها به شرح زير مي باشد:

1- اولويتهاي تصويب پروژه ها به ترتيب عبارتند از: ميزانتاثيرپذيري رشته فعاليت، افزايش بهره وري انرژي و بازدهي پروژه

2-  پروژه هاي بانرخ بازده داخلي حداقل 20%  و دوره بازگشت سرمايه 5 ساله داراي توجيه اقتصادي محسوبمي شوند.

3-  براي برآورد و مقايسه منافع پروژه هايي كه باعث كاهش شدت مصرفانرژي مي شوند، قيمت هاي حامل هاي انرژي اعلام شده توسط ستاد كه بر اساس سقف قيمتهاي مقرر در قانون هدفمند كردن يارانه ها و آيين نامه هاي مربوطه تعيين مي شود،ملاك محاسبه خواهد بود.

 

گسترش مولدهاي برق مقياس كوچك

امروزه توليد برق با روشهاي پربازده در بسياري از كشورها رايج شده است و معمولاً راندمان حداقل80 درصد در مقابل راندمان 35 درصد با روشهاي فعلي را دارند.اين روشها در چهار دسته شامل: بازيافت گرما از توليد برق (توليد تركيبي برق و گرما CHP)، توليد برق از بازيافت گرما (در كارخانجاتي كه در فرآيند توليد خود مقدار زيادي گرما توليد مي كنند مثل سيمان و فولاد) توليد برق از توربينهاي انبساطي، توليد برق از منابع تجديد پذير (مانند باد، زمين گرمايي، نور خورشيد، امواج دريا) دسته بندي مي شوند.براي احداث مولدهاي برق پر بازده در واحدهاي صنعتي و ياشهرك هاي صنعتي (در مورد مولدهاي تركيبي برق و گرما در صورتي كه امكان استفاده ازگرما در فرايند توليد واحدهاي مستقر در شهرك وجود داشته باشد) تسهيلات بانكي تا سقف 80% مبلغ سرمايه گذاري با نرخ سود 11%  ، دوره اجراي طرح حداكثر 12 ماه، دوره تنفس 6 ماه و دوره بازپرداخت 5 سال پرداخت مي گردد.

 

تدوين استاندارد مصرف انرژي (محصولات و فرايندها)

با توجه به بازخوردهاي اجراي يك استاندارد و گذشت چندين سال از تدوين آن، مي بايست مورد بررسي و در صورت لزوم تجديد نظر قرار گيرد.

 

اجراي  استاندارد مصرف انرژي (محصولات)

تنوع محصولات موجود در بازار بسيار زياد است و مصرف كنندگان عموما به دليل نداشتن اطلاعات كافي، ابهام در شاخص هاي ارزيابي محصول، ابهام در تطبيق شاخص ها (شناخت محصول مناسب)، نداشتن مهارت انتخاب، عدم اطلاع از فوايد و زيان هاي قابل حصول، قرار گرفتن تحت تاثير تبليغات اغوا كننده (ترجيح برند بر كيفيت و كارايي) و... در خريد دچار سردرگمي ميشوند. با الزامي شدن نصب برچسب انرژي، تشخيص رتبه مصرف انرژي و ميزان بازدهي محصول به راحتي قابل ارزيابي و مقايسه مي باشد؛ لذا موسسه استاندارد موظف گرديد با تامين امكانات لازم تمامي محصولات توليدي و وارداتي مشمول استاندارد اجباري را تحت پايش و نصب برچسب انرژي قرار دهد.

 

اجراي استاندارد مصرف انرژي فرايندها

مصرف انرژي به ازاي توليد هر واحد محصول با شاخصهاي متعددي مانند سهم ارزش انرژي مصرفي در ارزش نهاده ها (سهم انرژي در قيمت تمام شده)، سهم ارزش انرژي مصرفي در ارزش ستانده ها (سهم انرژي در قيمت فروش)، نسبت ارزش انرژي مصرفي به ارزش افزوده و ... قابل بررسي مي باشد.

طي سالهاي گذشته بر اساس ماده 121 قانون برنامه سوم توسعه كشور براي 18 فرآيند توليدي انرژي بر در كشور استاندارد معيار مصرف انرژي تدوين شده است كه تاكنون بطور كامل اجرا نشده است. در اين پروژه براي اجرا و پايش ميزان شدت انرژي اين استانداردها در بنگاههاي مشمول استاندارد اجباري برنامه ريزي شده است.

 

تأييد صلاحيت شركت هاي خدمات انرژي

با توجه به نياز آتي صنايع به مشاوره در خصوص افزايش بهره وري انرژي لازم است كه شركتهاي مشاوره و پيمانكار در اين زمينه توسط مرجع مورد اعتمادي تاييد صلاحيت شوند.

براي اجراي استانداردهاي معيار مصرف انرژي در فرآيندهاي توليدي به شركتهاي بازرسي فني بعنوان بازوي اجرايي موسسه استاندارد نياز مي باشد كه در فاز نخست تاييد صلاحيت ده شركت بازرسي در دستور كار مي باشد.

براي اجراي استانداردهاي معيار مصرف انرژي تجهيزات به تعدادي آزمايشگاه مورد تاييد موسسه استاندارد (اكريديته) مي باشد.

 

مشاركت در بازار برق

درحال حاضر بازار برق در ايران وجود دارد و خريداران كه در حال حاضر شركتهاي برق منطقه اي و توزيع برق هستند درخواست خريد خود را ارائه مي دهند و عرضه كنندگان (توليدكنندگان) برق در يك رقابت محدود به عرضه برق مي پردازند و قيمت خريد برق در هر ساعت براي خريداران متفاوت مي باشد. مي توان از اين امكان براي خريد برق توسط مصرف كنندگان عمده استفاده كرد.

مزاياي اين خريد شامل امكان خريد با 24 تعرفه به جاي 3 تعرفه فعلي و نپرداختن هزينه هاي سربار شركت برق منطقه اي و توزيع مي باشد.

 

 اظهارنظر  پرسش

 
[-ENDPAGE-]
ارسال به دوستان
سامانه توليد و مصرفاطلاعات عمومي بازسازي و تكميلاطلاعات اختصاصيطرح تحول اقتصادي در صنعت و معدنrootrootاطلاعات عمومي نان صنعتيراهنمااطلاعات عمومي مولدهاي برقارتباط با ماراهنماي درگاهتجهيزات صنعتيفلزاتكاني هاي غير فلزيمواد غذائيلاستيكنساجيچوب و كاغذراهنماي فرايند افزايش كارايي انرژي واحد توليديراهنماي فرآيند احداث مولد مقياس كوچكگزارش عملكرد سازمان هابسته حمايتيقيمت گذاري انرژي (برق، گاز و سوخت مايع)برنامه هاي بهره وريبرنامه هاي جبرانيپرسش هاي متداولدريافت فايل هاانرژيffffفولادريخته گريآلومينيومراهنماي مديرانكمپرسورffffالكتروموتورديگ بخارفنبازيافت گرما از توليد برقتوليد برق از بازيافت گرماتوليد برق از فشار گازسيمانكاشي و سراميكشيشهآجرقند و شكرشيربازسازي و يا تكميل فرايند توليدافزايش عرضه محصولات بهينهجايگزيني خط توليدتامين انرژيمحدود سازي فرآيندها و محصولات آتيبرقمولدهاي پر بازدهتوليد پراكنده برقگسترش مولدهاي تركيبيتوجيه اقتصادي توليد تركيبيسياستهاي حمايتياطلاعات تماسسامانه هاي نرم افزاريتبادل فايلالكتروموتورهاكوره هاكمپرسورهاگرمايش و سرمايشرشته فعاليت هاتوليد و مصرف نانكارخانجات آردنان سالمفناوري‌ ها و استانداردهامصرف انرژي براي تهيه نانروش شناسايي محصولات بهينهليست اوليه محصولات شناسايي شدهبدون عنوانبرنامه راهبردي صنعت و معدن