پنج شنبه، 16/4/01 (سال توليد ملي)
به پايگاه ستاد تحول صنايع و معادن خوش آمديد.
   
نام کاربري:رمزعبور:
  
پرونده بنگاهعضويتراهنماارتباط با مادرباره ما
ايجاد صفحه جديدتنظيم اين صفحهتنظيم نماي درگاه
 
صفحه اصلي
بهين ياب
تازه ها
مولدهاي برق
بازسازي و تكميل

   اطلاعات و مستندات طرح تحول اقتصادي   

گام اول اصلاح قيمت حامل هاي انرژي نحوه محاسبه قيمت برق صنعت 
آخرين ويرايش: 21/11/1389
[-STARTPAGE-]

 

 به عنوان اولين گام در اصلاح قميت ها، قيمت حامل هاي انرژي از تاريخ 27 آذر 89 به شرح زير اصلاح گرديد

اطلاعيه شماره دو ستاد هدفمند كردن يارانه ها

ميزان سهميه و قيمت هاي جديد بنزين و گازوئيل و گاز خودرو(CNG) در حوزه حمل و نقل كه بر اساس قانون هدفمندكردن يارانه ها تعيين شده براي وسايط نقليه بنزين سوز، گازسوز و گازوئيل به شرح ذيل اعلام مي شود:
1- سهميه بنزين خودروها اعم از شخصي و عمومي و موتورسيكلت بدون تغيير و معادل سهميه آبان 1389 تعيين مي شود.
2- بنزين معمولي سهميه اي، به قيمت هر ليتر 4000ريال و بنزين معمولي غيرسهميه اي به قيمت هر ليتر 7000 ريال و گازخودرو(CNG) هر متر مكعب به قيمت 3000ريال تعيين مي شود.
3- بنزين سهميه اي ماه هاي گذشته خودروهاي شخصي كه در كارت سوخت افراد باقيمانده است بصورت ذخيره براي آنان حفظ و با قيمت هر ليتر بنزين معمولي 1000ريال و بنزين سوپر 1500 ريال قابل استفاده است.
4- سوخت كليه خودروهاي گازوئيل سوز با توجه به نوع و كاربري سهميه بندي شده و گازو ئيل سهميه اي خودروهاي گازوئيل سوز به قيمت هر ليتر 1500ريال و گازوئيل غيرسهميه اي به قيمت هر ليتر 3500 ريال تعيين و از طريق كارت هوشمند سوخت قابل استفاده خواهد بود.
5- به منظور حمايت از بخش كشاورزي، ضمن تعيين سهميه سوخت مراكز و ماشين آلات اين بخش قيمت هر ليتر گازوئيل سهميه اي 1500 ريال و قيمت غيرسهميه اي 3500ريال تعيين مي گردد.
6- جهت رفاه و نيز امكان مديريت فعال بخش حمل و نقل كه از گازوئيل استفاده مي كنند سهميه اين بخش بصورت دوماهه با قيمت 1500 ريال تعيين و از طريق كارت هوشمند سوخت خودرو قابل استفاده است.
سهميه و قيمت هاي اعلامي از ساعت 24 روز شنبه 27/9/1389 قابل اجرا مي شود.
ضمنا علاوه بر سهميه عادي مندرج در بند 1، سهميه علي الحساب و حمايتي خودروهاي عمومي و شخصي بنزين سوز به قيمت هر ليتر 1000 ريال تعيين مي شود كه از دي ماه1389 از طريق كارت سوخت خودرو قابل استفاده خواهد بود.
همچنين وسايط نقليه ديزلي(گازوئيل سوز) نيز از سهميه حمايتي علي الحساب حداكثر ميزان مصرف ده روز براي يك مرحله با قيمت 165 ريال بهره مند مي گردند.

ستاد هدفمندكردن يارانه ها در اطلاعيه شماره 3 خود ميزان سهميه و قيمت‌هاي جديد نفت گاز غير خودرو، نفت كوره، گاز مايع و نفت سفيد را اعلام كرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، متن اطلاعيه شماره3 ستاد هدفمندكردن يارانه ها به شرح زير است:
بسم الله الرحمن الرحيم
ميزان سهميه و قيمت‌هاي جديد نفت گاز غير خودرو، نفت كوره، گاز مايع و نفت سفيد كه براساس قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تعيين شده به شرح ذيل اعلام مي‌شود.
-نفت گاز بخش كشاورزي با قيمت نفت گاز سهميه اي معادل هر ليتر 1500 ريال
-نفت گاز بخش صنعت با قيمت نفت گاز سهميه اي معادل هر ليتر 1500 ريال
-نفت كوره هر ليتر 2000ريال
-گاز مايع هر ليتر 1000ريال معادل هر كيلو 1800ريال ( ‌توزيع با كالابرگ ) بدون هزينه توزيع
-نفت سفيد هر ليتر 1000ريال ( ‌توزيع با كالابرگ )
-قيمت بنزين سوپر سهميه اي معادل هر ليتر5000ريال و بنزين سوپر غيرسهميه اي معادل هر ليتر 8000ريال تعيين شده است.

[-ENDPAGE-]
ارسال به دوستان
rootاطلاعات عمومي نان صنعتيسامانه توليد و مصرفاطلاعات عمومي بازسازي و تكميلاطلاعات اختصاصيطرح تحول اقتصادي در صنعت و معدنrootراهنمااطلاعات عمومي مولدهاي برقراهنماي درگاهارتباط با ماتجهيزات صنعتيفلزاتكاني هاي غير فلزيمواد غذائيلاستيكنساجيچوب و كاغذگزارش عملكرد سازمان هاراهنماي فرايند افزايش كارايي انرژي واحد توليديراهنماي فرآيند احداث مولد مقياس كوچكبسته حمايتيقيمت گذاري انرژي (برق، گاز و سوخت مايع)برنامه هاي بهره وريبرنامه هاي جبرانيپرسش هاي متداولدريافت فايل هاانرژيffffفولادريخته گريآلومينيومراهنماي مديرانffffكمپرسورالكتروموتورديگ بخارفنبازيافت گرما از توليد برقتوليد برق از بازيافت گرماتوليد برق از فشار گازسيمانكاشي و سراميكشيشهآجرقند و شكرشيربازسازي و يا تكميل فرايند توليدافزايش عرضه محصولات بهينهتامين انرژيجايگزيني خط توليدمحدود سازي فرآيندها و محصولات آتيبرقمولدهاي پر بازدهتوليد پراكنده برقگسترش مولدهاي تركيبيتوجيه اقتصادي توليد تركيبيسياستهاي حمايتياطلاعات تماسسامانه هاي نرم افزاريتبادل فايلالكتروموتورهاكوره هاكمپرسورهاگرمايش و سرمايشرشته فعاليت هاتوليد و مصرف نانكارخانجات آردنان سالمفناوري‌ ها و استانداردهامصرف انرژي براي تهيه نانروش شناسايي محصولات بهينهليست اوليه محصولات شناسايي شدهبدون عنوانبرنامه راهبردي صنعت و معدن