پنج شنبه، 16/4/01 (سال توليد ملي)
به پايگاه ستاد تحول صنايع و معادن خوش آمديد.
   
نام کاربري:رمزعبور:
  
پرونده بنگاهعضويتراهنماارتباط با مادرباره ما
ايجاد صفحه جديدتنظيم اين صفحهتنظيم نماي درگاه
 
صفحه اصلي
بهين ياب
تازه ها
مولدهاي برق
بازسازي و تكميل

   سامانه توليد و مصرف   

محدوده وضعيت اهداف 
آخرين ويرايش: 14/08/1388
[-STARTPAGE-]
 
 

وضعیت و مسایل صنعت برق

 

تامين برق شامل 3 بخش توليد، انتقال و توزيع مي باشد که ارتباط مالي بين آنها از طريق بازار برق برقرار مي شود.

 مديريت بازار برق در کشور در حوزه تنظیم مقررات بر عهده «هيأت تنظيم بازار برق ايران» و در حوزه خرید و فروش بر عهده «شركت مديريت شبكه برق ايران» مي باشد.

شرکت مديريت شبکه برق ايران، هر روز براي توليد برق مورد نیاز ساعات مختلف 3 روز بعد، مناقصه برگزار می کند. توليد کنندگان (نيروگاههاي برق دولتي و خصوصي) در این مناقصه شرکت می کنند و قرارداد فروش يک روز قبل از عرضه، با برنده مناقصه منعقد مي شود. سپس شرکت مديريت شبکه، برق خریداری شده را بر مبنای میانگین هزینه های تمام شده به شرکتهاي برق منطقه اي يا شرکتهاي توزيع برق مي فروشد.

مصرف کنندگان عمده که به سطوح ولتاژ بيش از20 کيلو ولت متصل هستند برق را از شرکتهاي برق منطقه اي و ساير مصرف کنندگان (خانگي، تجاري، کارگاهها و ..) برق را از شرکتهاي توزيع مي خرند.

16 شرکت برق منطقه اي در کشور وجود دارد که مالک نيروگاههای دولتی هستند و فروش برق به مصرف کنندگان عمده را نیز به عهده دارند. شبکه انتقال نیز متعلق به شرکتهاي برق منطقه اي است اما در اجاره شرکت مديريت شبکه برق ايران مي باشد.

 

 در شکل زير ساختار بازار برق ايران نمايش داده شده است.

 

 

 

مسایل تامين برق عبارتند از:

  • عدم سرمايه گذاري کافي براي توليد برق

  • هزينه بالاي توليد برق؛ هرچند توليدکنندگان برق با مناقصه برق خود را مي فروشند اما به اين دليل که توليد برق کمتر از تقاضا است، رقابت موثري براي فروش بين توليد کنندگان وجود ندارد.

  • بازدهي پايين در توليد برق (ميانگين کشور: 37%)

  • اتلاف زياد در انتقال (3%) و توزيع (16%)

  •  قطع برق؛ که باعث توقف توليد و يا خسارت به تجهيزات مي شود.

  • کيفيت پايين برق (تغييرات ولتاژ و فرکانس)

  • تحميل هزينه خط انتقال و پست به مصرف کنندگان بزرگ بدون کاهش هزينه ديماند و مصرف انرژي

  •  توزیع نامناسب مصرف برق در طول زمان – بالا بودن اوج مصرف برق باعث افزايش هزينه توليد در ساعات اوج مي شود.

  • يارانه بالا 

  • تمرکز بالا در توليد برق- به دليل صرفه مقياس براي توليد برق به تدريج نيروگاههاي بزرگ و شبکه هاي انتقال شکل گرفتند اما با ارتقاء فناوري توليد برق در مقياس هاي کوچک نيز اقتصادي شدند و حتي در مواردي ( مانند توليد ترکيبي برق و گرما) بازدهي بيشتري دارند.

 

 

 اظهارنظر  پرسش

 
 
[-ENDPAGE-]
ارسال به دوستان
اطلاعات عمومي بازسازي و تكميلاطلاعات اختصاصيطرح تحول اقتصادي در صنعت و معدنrootrootاطلاعات عمومي نان صنعتيسامانه توليد و مصرفراهنمااطلاعات عمومي مولدهاي برقارتباط با ماراهنماي درگاهتجهيزات صنعتيفلزاتكاني هاي غير فلزيمواد غذائيلاستيكنساجيچوب و كاغذراهنماي فرايند افزايش كارايي انرژي واحد توليديراهنماي فرآيند احداث مولد مقياس كوچكگزارش عملكرد سازمان هابسته حمايتيقيمت گذاري انرژي (برق، گاز و سوخت مايع)برنامه هاي بهره وريبرنامه هاي جبرانيپرسش هاي متداولدريافت فايل هاانرژيffffفولادريخته گريآلومينيومراهنماي مديرانكمپرسورffffالكتروموتورديگ بخارفنبازيافت گرما از توليد برقتوليد برق از بازيافت گرماتوليد برق از فشار گازسيمانكاشي و سراميكشيشهآجرقند و شكرشيربازسازي و يا تكميل فرايند توليدافزايش عرضه محصولات بهينهجايگزيني خط توليدتامين انرژيمحدود سازي فرآيندها و محصولات آتيبرقمولدهاي پر بازدهتوليد پراكنده برقگسترش مولدهاي تركيبيتوجيه اقتصادي توليد تركيبيسياستهاي حمايتياطلاعات تماسسامانه هاي نرم افزاريتبادل فايلالكتروموتورهاكوره هاكمپرسورهاگرمايش و سرمايشرشته فعاليت هاتوليد و مصرف نانكارخانجات آردنان سالمفناوري‌ ها و استانداردهامصرف انرژي براي تهيه نانروش شناسايي محصولات بهينهليست اوليه محصولات شناسايي شدهبدون عنوانبرنامه راهبردي صنعت و معدن