پنج شنبه، 16/4/01 (سال توليد ملي)
به پايگاه ستاد تحول صنايع و معادن خوش آمديد.
   
نام کاربري:رمزعبور:
  
پرونده بنگاهعضويتراهنماارتباط با مادرباره ما
ايجاد صفحه جديدتنظيم اين صفحهتنظيم نماي درگاه
 
صفحه اصلي
بهين ياب
تازه ها
مولدهاي برق
بازسازي و تكميل

   سامانه توليد و مصرف   

محدوده وضعيت اهداف 
آخرين ويرايش: 14/08/1388
[-STARTPAGE-]
 
 

برق

 

يکي از صورتهاي انرژي که کاربردهاي متنوع و گسترده اي دارد انرژي الکتريکي است که سهم مهم و زيادي در تامين انرژي بخش صنعت و معدن دارد. عوامل موثر بر قيمت و کيفيت برق عبارتند از: ساختار بازار برق،  قيمت حاملهاي انرژي اوليه و ماليات يا يارانه مصرف برق

 برق قابل ذخيره سازي نبوده و بايد هم زمان با توليد، مصرف شود. با توجه به اين ويژگي، ساختار بازار برق بايد بگونه اي طراحي شود تا اهداف ذيل حاصل گردند:

  • ايجاد محيط رقابتي، با هدف افزايش بهره وري

  • شفاف سازي قيمت ها، با هدف واقعي شدن نرخ برق

  • ايجاد شرايط با ثبات، براي سرمايه گذاري

  • تامين مطمین برق براي مصرف کنندگان    

تامين برق شامل 3 بخش توليد، انتقال و توزيع مي باشد که ارتباط مالي بين آنها از طريق بازار برق برقرار مي شود.

 

 اظهارنظر  پرسش

 
 
[-ENDPAGE-]
ارسال به دوستان
اطلاعات اختصاصيطرح تحول اقتصادي در صنعت و معدنrootrootاطلاعات عمومي نان صنعتيسامانه توليد و مصرفاطلاعات عمومي بازسازي و تكميلراهنمااطلاعات عمومي مولدهاي برقارتباط با ماراهنماي درگاهتجهيزات صنعتيفلزاتكاني هاي غير فلزيمواد غذائيلاستيكنساجيچوب و كاغذراهنماي فرايند افزايش كارايي انرژي واحد توليديراهنماي فرآيند احداث مولد مقياس كوچكگزارش عملكرد سازمان هابسته حمايتيقيمت گذاري انرژي (برق، گاز و سوخت مايع)برنامه هاي بهره وريبرنامه هاي جبرانيپرسش هاي متداولدريافت فايل هاانرژيffffفولادريخته گريآلومينيومراهنماي مديرانكمپرسورffffالكتروموتورديگ بخارفنبازيافت گرما از توليد برقتوليد برق از بازيافت گرماتوليد برق از فشار گازسيمانكاشي و سراميكشيشهآجرقند و شكرشيربازسازي و يا تكميل فرايند توليدافزايش عرضه محصولات بهينهجايگزيني خط توليدتامين انرژيمحدود سازي فرآيندها و محصولات آتيبرقمولدهاي پر بازدهتوليد پراكنده برقگسترش مولدهاي تركيبيتوجيه اقتصادي توليد تركيبيسياستهاي حمايتياطلاعات تماسسامانه هاي نرم افزاريتبادل فايلالكتروموتورهاكوره هاكمپرسورهاگرمايش و سرمايشرشته فعاليت هاتوليد و مصرف نانكارخانجات آردنان سالمفناوري‌ ها و استانداردهامصرف انرژي براي تهيه نانروش شناسايي محصولات بهينهليست اوليه محصولات شناسايي شدهبدون عنوانبرنامه راهبردي صنعت و معدن