سه شنبه، 3/3/01 (سال توليد ملي)
به پايگاه ستاد تحول صنايع و معادن خوش آمديد.
   
نام کاربري:رمزعبور:
  
پرونده بنگاهعضويتراهنماارتباط با مادرباره ما
ايجاد صفحه جديدتنظيم اين صفحهتنظيم نماي درگاه
 اقدامات پيشنهادي براي كاهش هزينه هاي انرژي در صنعت    
صفحه اصلي
بهين ياب
تازه ها
مولدهاي برق
بازسازي و تكميل

   يادداشت   
محصولات پربازده
نويسنده: ميثم جهاني

هدفمند سازی یارانه های انرژی به منظور افزایش بهره وری در انرژی مصرفی خانوار و صنعت و معدن نیازمند راه?ار های عملی در ?اهش مصرف انرژی خانوار و تولیدات صنعتی و معدنی است.

از این رو شناسایی محصولاتی ?ه می توانند جایگزین  و یا م?ملی برای محصولات پرمصرف و ?م بازده قرار گیرند، ضرورتی است ?ه پیش بینی می شد. ستاد تحول صنایع و معادن، در ماههای گذشته با بررسی و ی?پارچه سازی اطلاعات موجود سازمانهای ذیربط و ت?میل و پردازش آنها، به شناسایی و دسته بندی اولیه این محصولات پرداخته است.

«?ارگروه توسعۀ محصولات پربازده» در خرداد ماه به دستور وزیر صنایع، تش?یل و مأمور نهایی سازی اولویتها در تولید محصولات پربازده شد تا پس از آن، مأموریت تامین و تولید این محصولات را پی بگیرد. این ?ارگروه در مرحله اول برای اجرای سریع و به موقع، واحدهای صنعتی و تولیدی ?ه بالفعل یا بالقوه تولید ?ننده این محصولات هستند، را فراخوان خواهد ?رد. جهت ایجاد هم افزایی و جلوگیری از موازی ?اری، سازمانها و ادارات ذیربط نیز در این امر دخیل خواهند بود.

اظهارنظر 
بازگشت