سه شنبه، 3/3/01 (سال توليد ملي)
به پايگاه ستاد تحول صنايع و معادن خوش آمديد.
   
نام کاربري:رمزعبور:
  
پرونده بنگاهعضويتراهنماارتباط با مادرباره ما
ايجاد صفحه جديدتنظيم اين صفحهتنظيم نماي درگاه
 اقدامات پيشنهادي براي كاهش هزينه هاي انرژي در صنعت    
صفحه اصلي
بهين ياب
تازه ها
مولدهاي برق
بازسازي و تكميل

   يادداشت   
توليد صنعتي نان
نويسنده: عليرضا قليزاده

عادتها، سنتها و روشهای غلط، زیاده روی در مصرف را بدنبال آورده و ی? سوم نان تولیدی به هدر می رود... مقابله با اسراف و صرفه جویی صحیح ، با حرف ام?ان پذیر نیست و قوای مقننه و مجریه موظفند با قانونگذاری صحیح و اجرا و پیگیری قاطعانه ، الگوی مصرف را از تولید تا مصرف و باز یافت اصلاح ?نند.‏
آنچه خواندید، فرازی از سخنان رهبر انقلاب در نخستین روز سال 1388 بود.‏
***
ماده 6 قانون هدفمند ?ردن یارانه ها دولت را موظف به اتخاذ سیاستهای تشویقی و حمایتی برای ایجاد و گسترش واحدهای تولید نان صنعتی و نیز كم? به جبران خسارت واحدهای تولید آرد و نانی نموده است كه در اجرای این قانون ادامه فعالیت آنها با مشكل مواجه میشود؛ همچنین دولت در ماده 8 این قانون موظف شده است سی درصد خالص وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند ?ردن یارانه ها را برای اجرای مواردی هزینه نماید، ?ه حمایت از تولید نان صنعتی از آن جمله است.‏
***
نا?ارا بودن روشهای متعارف (سنتی) تولید نان ابعاد گوناگونی دارد. پخت نامناسب نان، نحوه قیمت گذاری و توزیع آرد، عدم رقابت در توليد نان، در دسترس نبودن و صرف وقت زياد براي خريد نان و در نتیجه خرید بیش از نیاز و بالاخره تنوع كم نان، همگی دست به دست هم داده و ام?ان بهبود ?یفی و افزایش ?می تولید و عرضۀ نان در خور تقاضا را گرفته است.‏
ابلاغ دستورالعمل گسترش تولید صنعتی نان از سوی وزیر صنایع و معادن را در راستای همین بهبود و افزایش اجتناب ناپذیر باید ارزیابی ?د.‏
در این ابلاغیه، تش?یل «?ارگروه توليد صنعتي نان» مقرر شده و این ?رگروه موظف به رفع موانع و محدوديتهاي توسعه نان صنعتي، با همكاري كارشناسان، صاحبنظران و صنعتگران اين حوزه گردیده است.‏

اظهارنظر 
بازگشت