سه شنبه، 3/3/01 (سال توليد ملي)
به پايگاه ستاد تحول صنايع و معادن خوش آمديد.
   
نام کاربري:رمزعبور:
  
پرونده بنگاهعضويتراهنماارتباط با مادرباره ما
ايجاد صفحه جديدتنظيم اين صفحهتنظيم نماي درگاه
 اقدامات پيشنهادي براي كاهش هزينه هاي انرژي در صنعت    
صفحه اصلي
بهين ياب
تازه ها
مولدهاي برق
بازسازي و تكميل

   يادداشت   
جهش صنعتي با همت و كار مضاعف
نويسنده: سيّد رضا فاطمي امين

بسم الله الرحمن الرحیم

 سال 1389 خیلی خوب شروع شد، به ویژه برای صنعت گران و معدن ?اران. در سومین روز ?اری سال، رهبر معظم انقلاب بازدیدی نمادین از ی? واحد صنعتی داشتند ?ه تا?یدی بر اهمیت بخش صنعت و معدن در پیشرفت ?شور بود. در این برنامه، ایشان فرمودند : «با وجود پیشرفتهای ارزشمند در صنعت ?شور، باید با ?ار، تلاش و پیگیری دو چندان و خستگی ناپذیر و ت?یه بر دانش و علم و ارتقای ?یفیت محصولات داخلی، ی? حر?ت جهشی در بخش صنعت انجام شود.»
در ادامه صحبت، ایشان این جمله ?لیدی را با طرح موضوعاتی مانند جلوگیری از واردات بی رویه، توجه به صادرات، پیوند صنعت و دانشگاه، حفظ محیط زیست و ... تشریح نمودند. ی?ی از موضوعاتی ?ه رهبر معظم انقلاب بسیار پررنگ به آن پرداختند، تنظیم سیاستهای بازرگانی به منظور جلوگیری از واردات بی رویه بود.
رابطه واردات، صادرات و جهش صنعتی چیست؟ مشخّصه امروز صنعت ما، وجود ظرفیت های تولیدی قابل ملاحظه است ?ه هر چند تا حدود 80% در حال بهره برداری است، اما هنوز 20% ظرفیت خالی داریم؛ علاوه بر این?ه در حال توسعه ظرفیت تولید نیز هستیم. برای جهش صنعتی باید ?یفیت را افزایش و یا قیمت را ?اهش دهیم و در این راستا باید به توسعه بازار از طرق ?اهش واردات و افزایش صادرات بپردازیم.
برخی افراد تصوراتی غیر واقعی از اقتصاد دارند. مثلا ف?ر می ?نند ?اهش تعرفه واردات باعث افزایش ?یفیت تولیدات داخلی خواهد شد و یا با افزایش واردات می توانیم تورم را ?اهش دهیم تا به رفاه خانوار ?م? شود. در مقابل این تصورات چند سوال اساسی مطرح می شود: آیا می توان اشتغال را هم وارد ?رد؟ آیا می توان تنها به درامد خام فروشی برای واردات محصولات مورد نیاز ات?اء نمود؟ آیا توزیع درامد حاصل از خام فروشی می تواند عادلانه انجام شود؟ آیا رفاه خانوار فقط به ?اهش هزینه بستگی دارد و اگر دارمد خانوار ?اهش یابد، رفاه او ?اهش نمی یابد؟
غفلت بسیار بزرگی ?ه این تصورات غیر واقعی را ایجاد می ?ند، عدم آشنایی با ?ار?ردهای نظام تولید است. سامانه تولید دو ?ار?رد برای خانوار دارد و ی? ?ار?رد برای اقتدار ملی. سامانه تولید هم نیاز به محصولات را تامین می ?ند و نیاز به ?ار را. همچنین در دنیای به شدت اقتصادی امروز، قدرت صنعتی مهمترین پشتوانه تعامل های بین المللی است.  
جهش صنعتی ایران نقطه عطفی در تاریخ جهان به ویژه جهان اسلام خواهد بود. استعداد و هوش سرشار ایرانی می تواند این هدف را محقق ?ند، برای درخشش صنعتی ایران اسلامی باید همت مضاعف داشته باشیم و به طور مضاعف ?ار ?نیم.

اظهارنظر 
بازگشت