شنبه، 6/9/00 (سال توليد ملي)
به پايگاه ستاد تحول صنايع و معادن خوش آمديد.
   
نام کاربري:رمزعبور:
  
پرونده بنگاهعضويتراهنماارتباط با مادرباره ما
ايجاد صفحه جديدتنظيم اين صفحهتنظيم نماي درگاه
 اقدامات پيشنهادي براي كاهش هزينه هاي انرژي در صنعت    
صفحه اصلي
بهين ياب
تازه ها
مولدهاي برق
بازسازي و تكميل

   اخبار تحول صنايع و معادن   
فعاليت موسسات رتبه بندي و بيمه اي تسهيل كننده سرمايه گذاري فعاليت موسسات رتبه بندي و بيمه اي تسهيل كننده سرمايه گذاري
تاريخ: 03/04/1391
معاون برنامه ريزي وزارت صنعت ، معدن و تجارت، بيمه سرمايه گذاري و رتبه بندي سرمايه گذاران را از سوي موسسات اعتبار سنجي باعث تسهيل سرمايه گذاري دانست.

 سيد رضا فاطمي امين افزود : در تمامي كشورها شرايطي از جمله اهليت سرمايه گذار براي سرمايه گذاري مد نظر قرارمي گيرد كه امروزه موسسات اعتبار سنجي با دادن رتبه به اينگونه سرمايه گذاران يكي از عوامل مهم و تاثير گذار در سرمايه گذاري را تعيين مي كنند.
فاطمي امين بيمه سرمايه گذاري را نيز بسيار مهم توصيف كرد و افزود : شركتهاي بيمه نيز در اين بخش فعال هستند و سرمايه هاي واگذار شده را با توجه به نرخ ريسك آن بيمه مي كنند. وي تسهيل سرمايه گذاري را با توجه به اين موارد مستلزم همكاري و همكاري كليه سازمانها و موسسات و ارگانهايي دانست كه به نحوي در روند سرمايه گذاري دخيل هستند.
معاون وزير همچنين تشكيل وزارت صنعت ، معدن و تجارت و يكپارچه شدن بخشهاي بازرگاني و صنعت را از جمله گامهاي اساسي در حمايت از توليد و سرمايه ايراني عنوان كرد و افزود: سامانه بهين ياب از ابتداي تشكيل وزارتخانه در جهت ارائه خدمات الكترونيكي راه اندازي شد كه بتواند كليه مراحل مرتبط با بخش صنعت ، معدن و تجارت را پوشش دهد و از يك درگاه واحد خدمات به متقاضيان ارائه گردد و يكي از دالانهاي اين درگاه بخش سرمايه گذاري است.
وي اعلام كرد : اولويتهاي سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف صنعتي و معدني به صورت كشوري در سايت بهين ياب و بخش سرمايه گذاري آن اعلام شد است .
فاطمي امين افزود : با هماهنگي سازمان صنعت ، معدن و تجارت استانها در حال تعيين و پايش اولويتهاي سرمايه گذاري به تفكيك هر استان هستيم كه پس از نهايي شدن آن اولويتهاي سرمايه گذاري استاني نيز در سايت درج خواهد شد .
وي اظهار كرد : در صورتي كه موضوعي داراي اولويت باشد اما در ليست اولويتها لحاظ نشده باشد مي تواند از طريق بخش 'موضوع جديد ' وارد شود.
به گفته وي با متمركز شدن بخش سرمايه گذاري در يكجا پس از ادغام ، تعامل خوبي با سازمان سرمايه گذاري خارجي وكمكهاي فني و اعتباري كه متولي اصلي جذب سرمايه گذاري خارجي اعم از ايرانيان مقيم خارج از كشور و با اتباع خارجي است برقرار شده است.
وي در ادامه از تدوين مشوقها و اولويتهاي سرمايه گذاري و نيازمنديهاي ايرانيان خارج از كشورعلاقمند به سرمايه گذاري در كشور خبر داد و گفت : به محض نهايي شدن اين نيازمنديها ، در اختيار سفارت خانه هاي جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد.

اظهارنظر 
بازگشت