چهارشنبه، 1/2/00 (سال توليد ملي)
به پايگاه ستاد تحول صنايع و معادن خوش آمديد.
   
نام کاربري:رمزعبور:
  
پرونده بنگاهعضويتراهنماارتباط با مادرباره ما
ايجاد صفحه جديدتنظيم اين صفحهتنظيم نماي درگاه
 در اين درگاه از مرورگر اينترنت اكسپلورر استفاده كنيد    اقدامات پيشنهادي براي كاهش هزينه هاي انرژي در صنعت    
صفحه اصلي
بهين ياب
تازه ها
مولدهاي برق
بازسازي و تكميل

   تنظيم صفحه: بازسازي و ت?ميل   

براي استفاده از اين امکان بايد عضو درگاه باشيد، براي عضويت اينجا را کليک کنيد.
نام:توضيح:
پيوند: با وارد کردن يک نشاني اينترنتي در اين کادر اين صفحه به صورت يک پيوند درخواهد آمد.
ستون بندي صفحه:
اين صفحه حذف شود

فهرست دريچه ها
همه طبقه ها
مستندات
اخبار
پيوندها
خدمات
تعاملي
ساير
سامانه توليد و مصرفدربردارنده ساختار اقتصاد با رويكرد سامانه اي (سيستمي) است كه برنامه هاي ستاد تحول صنايع و معادن در قالب آن ارائه شده اند.
به صفحه جاري
اخبار بهبود توليد و بازسازي تكميل
به صفحه جاري
پيوندهاي بازسازي تكميل.
از صفحه جاري
اطلاعات عمومي بازسازي و تكميل.
از صفحه جاري
معرفي بازسازي و تكميل
از صفحه جاري
اخبار تحول صنايع و معادناخبار مربوط به تحول صنايع و معادن از اين دريچه منتشر مي شود. اگر يك پيامك بدون متن به شماره 3000365 ارسال شود، اخبار از طريق پيامك نيز قابل دريافت خواهد بود.
به صفحه جاري
اطلاعات و مستندات طرح تحول اقتصادياين دريچه شامل اطلاعات و مستندات طرح تحول اقتصادي به ويژه در بخش صنعت و معدن مي باشد.
به صفحه جاري
خدمات مورد نياز بنگاه هااين دريچه شامل پيوندهاي دسترسي به خدمات الكترونيكي مورد نياز بنگاههاي صنعتي و معدني مي باشد.
به صفحه جاري
آماراين دريچه شامل پيوندهاي پايگاه هاي آماري مرتبط با بخش صنعت و معدن مي باشد.
به صفحه جاري
سازمانهاشامل پيوندهاي دسترسي به سازمان هاي مرتبط با بخش صنعت و معدن مي باشد.
به صفحه جاري
تغييرات درگاهاين دريچه آخرين تغييرات محتوايي و امكانات جديد درگاه را نمايش مي دهد.
به صفحه جاري
پيامبا استفاده از اين دريچه مي توانيد سوالات، پيشنهادات، ايده ها و ساير مطالب را به اطلاع مسولان مورد نظر خود برسانيد و پاسخ آنها را دريافت نماييد.
به صفحه جاري
گزارشگزارشهاي تحليلي مرتبط با بخش صنعت و معدن را در اين پيوندها مي توانيد بيابيد
به صفحه جاري
اخبار مرتبط.
به صفحه جاري
يادداشتدر اين دريچه يادداشت هايي در موضوعات مرتبط با صنعت و معدن درج مي شود.
به صفحه جاري
فراخوان بنگاه هااين دريچه شامل فراخوانهاي اعلام شده براي واحدهاي صنعتي و معدني مي باشد.
به صفحه جاري
اخبار پروژه مولد برق.
به صفحه جاري
اطلاعات عمومي مولدهاي برق.
به صفحه جاري
پيوندها - مولد برقدر اين دريچه پيوندهاي مرتبط به مولد هاي برق گردآوري شده است.
به صفحه جاري
احداث مولد برقاز طريق اين دريچه امكان ثبت نام براي احداث مولد برق در واحدهاي صنعتي و پيگيري مراحل اداري فراهم مي شود.
به صفحه جاري
توليد محصولات بهينه.
به صفحه جاري
احداث مولد برق.
به صفحه جاري
بازسازي و تكميل.
به صفحه جاري
توليد صنعتي نان.
به صفحه جاري
بررسي تاثير پذيري بنگاه.
به صفحه جاري
تجربه هاي موفق
به صفحه جاري
پرونده بنگاهاين دريچه شامل پيوندهاي دسترسي به خدمات و تسهيلاتي كه در قالب طرح تحول اقتصادي به بنگاههاي صنعتي و معدني ارائه مي گردد مي باشد.
به صفحه جاري
خط اعتباري هزينه انرژيدر قالب اين طرح تسهيلات قرض الحسنه به بنگاههاي آسيب پذير براي پرداخت اقساطي هزينه انرژي اعطا خواهد شد.
به صفحه جاري
معرفي مولد برق
به صفحه جاري
كمك هزينه گاز مايع.
به صفحه جاري
كمك هزينه نفت كوره (مازوت).
به صفحه جاري
تسهيلات بانكي براي احداث واحد صنعتي
به صفحه جاري
اطلاعات عمومي بنگاه
به صفحه جاري
آمار توليد و اشتغال.
به صفحه جاري
آمار اشتغال
به صفحه جاري
انتقال جواز تاسيس
به صفحه جاري
رتبه بندي شركت هاي مهندسي، تدارك و ساخت
به صفحه جاري
تقاضاي پژوهش.
به صفحه جاري
ثبت نام پژوهشگر ( حقوقي).
به صفحه جاري
اصلاح پروانه بهره برداري
به صفحه جاري
اصلاح پروانه بهره برداري
به صفحه جاري
تعليق پروانه بهره برداري
به صفحه جاري
تغيير مالكيت و تغيير نام پروانه بهره برداري
به صفحه جاري
تغيير مالكيت و تغيير نام پروانه بهره برداري
به صفحه جاري
المثني پروانه بهره برداري
به صفحه جاري
معافيت گمركي مواد اوليه
به صفحه جاري
سرمايه در گردش ارزي
به صفحه جاري
مجوز ورود ماده 42
به صفحه جاري
معافيت يادداشت ذيل فصل
به صفحه جاري
معافيت بند چ
به صفحه جاري
معافيت گمركي جهاد كشاورزي
به صفحه جاري