چهارشنبه، 13/5/00 (سال توليد ملي)
به پايگاه ستاد تحول صنايع و معادن خوش آمديد.
   
نام کاربري:رمزعبور:
  
پرونده بنگاهعضويتراهنماارتباط با مادرباره ما
ايجاد صفحه جديدتنظيم اين صفحهتنظيم نماي درگاه
 در اين درگاه از مرورگر اينترنت اكسپلورر استفاده كنيد    اقدامات پيشنهادي براي كاهش هزينه هاي انرژي در صنعت    
صفحه اصلي
بهين ياب
تازه ها
مولدهاي برق
بازسازي و تكميل
اندازه کوچکاندازه بزرگفهرست
گفتمان تحول

‏‏1- اجراي طرح تحول اقتصادي دقيقاً منافع و مصالح عمومي را دنبال مي كند؛ در عين حال، محور هدفمند كردن يارانه ها در اين طرح، ارقام و ‏شاخص هايي را متأثر مي سازد كه براي عموم مردم معني دار و قضاوت ساز است.‏

‏2- طرح تحول و محور يارانه ها را نه صرفاً يك طرح، بلكه يك برنامه بايد ديد؛ هم به لحاظ ارزش و اهميت اهداف و پيامدهاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي تغيير قيمت حامل هاي انرژي، و هم از آن رو كه برنامه هاي بودجه سالانه، برنامه پنج ساله پنجم و چشم انداز 20 ساله تماماً و عميقاً متأثر از تغيير چند و چون و سمت و سوي پرداخت يارانه ها هستند و اصلاح شيوۀ پرداخت، تمام سياست هاي پولي، مالي، بودجه اي، تجاري و صنعتي را زير پرتو خود مي گيرد.‏

‏3- اجراي صحيح و كم هزينۀ هر برنامۀ گسترده، فوري و پيچيده اي، جلب مشاركت تمام اركان جامعه و فرايند اقناع دوسويه و اعتمادسازي را مي طلبد و اين، نياز به ارتباطات و اطلاع رساني فعال و گفتگويي را دوچندان مي سازد.‏

‏4- ستاد تحول صنايع و معادن، مسئول پيگيري طرح تحول اقتصادي در بخش صنعت و معدن بوده، براي تشكيل مؤثر جريان اطلاع رساني و مشاركت از آن دست كه اشاره شد، در پي ايجاد يك «گفتمان تحول» در بدنۀ وزارت صنايع و معادن و واحدها و تشكلهاي صنعتي و معدني است.‏ همايش ها، نشست ها و كارگاه هاي متعدد و فشردۀ برگزار شده در مرحله كنوني فعاليت ستاد را از يك منظر مي توان در راستاي ايجاد گفتمان تحول ارزيابي كرد.‏

 

نويسنده: عليرضا قليزاده
    تغييرات درگاه
اندازه کوچک
 جدول تأثيرپذيري و فهرست بروز شد.    28/10/1389
     17/07/1389
 تمامي مستندات مربوط به مطالعات ستاد در دسترس مي‌باشد.    31/06/1389
 نمودار عرضه و تقاضاي انرژي در كشور اضافه شد.    28/06/1389
 آثارهدفمند كردن بروز شد.    27/06/1389
 آثار هدفمند كردن يارانه هاي به هنگام شد.    26/06/1389
 مزاياي هدفمندكردن يارانه‌ها تدوين شد.    25/06/1389
 بروز شد    25/06/1389
     18/05/1389
 ده پروژه نظام توزيع در طرح تحول اقتصادي در برنامه بازار آورده شد.    16/05/1389
 لينك افزايش هزينه توليد اضافه شد.    13/05/1389
 دستاوردهاي طرح تحول در حوزه صنعت و معدن بروز شد.    13/05/1389
 نقاط عطف اجراي طرح تحول اعلام شد.    03/05/1389
 نقش مولد هاي پراكنده در توليد برق جهان اضافه شد.    02/05/1389
 رشته‌ فعاليت‌هاي آسيب‌پذير در گروه اول و دوم بترتيب آسيب‌پذيري دسته‌بندي شدند.    02/05/1389
 نحوه توجيه فني و اقتصادي توليد تركيبي و مثال موردي آورده شد.    23/04/1389
 نحوه گسترش مولدهاي تركيبي برق و گرما در دنيا بررسي شد.    12/04/1389
 توليد متمركز و توليد پراكنده تشريح شد.    21/04/1389
 اطلاعات عمومي مولد تركيبي برق و حرارت در اختيار علاقه‌مندان قرار گرفت.    14/04/1389
 گزارش‌هاي بين‌المللي مر تبط با موضوعات اقتصادي، انرژي و ساير حوزه‌هاي مرتبط در اختيار كاربران قرار داده شد.    21/04/1389