سه شنبه، 3/3/01 (سال توليد ملي)
به پايگاه ستاد تحول صنايع و معادن خوش آمديد.
   
نام کاربري:رمزعبور:
  
پرونده بنگاهعضويتراهنماارتباط با مادرباره ما
ايجاد صفحه جديدتنظيم اين صفحهتنظيم نماي درگاه
 اقدامات پيشنهادي براي كاهش هزينه هاي انرژي در صنعت    
صفحه اصلي
بهين ياب
تازه ها
مولدهاي برق
بازسازي و تكميل
اندازه کوچکاندازه بزرگفهرست
گفتمان تحول

‏‏1- اجراي طرح تحول اقتصادي دقيقاً منافع و مصالح عمومي را دنبال مي كند؛ در عين حال، محور هدفمند كردن يارانه ها در اين طرح، ارقام و ‏شاخص هايي را متأثر مي سازد كه براي عموم مردم معني دار و قضاوت ساز است.‏

‏2- طرح تحول و محور يارانه ها را نه صرفاً يك طرح، بلكه يك برنامه بايد ديد؛ هم به لحاظ ارزش و اهميت اهداف و پيامدهاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي تغيير قيمت حامل هاي انرژي، و هم از آن رو كه برنامه هاي بودجه سالانه، برنامه پنج ساله پنجم و چشم انداز 20 ساله تماماً و عميقاً متأثر از تغيير چند و چون و سمت و سوي پرداخت يارانه ها هستند و اصلاح شيوۀ پرداخت، تمام سياست هاي پولي، مالي، بودجه اي، تجاري و صنعتي را زير پرتو خود مي گيرد.‏

‏3- اجراي صحيح و كم هزينۀ هر برنامۀ گسترده، فوري و پيچيده اي، جلب مشاركت تمام اركان جامعه و فرايند اقناع دوسويه و اعتمادسازي را مي طلبد و اين، نياز به ارتباطات و اطلاع رساني فعال و گفتگويي را دوچندان مي سازد.‏

‏4- ستاد تحول صنايع و معادن، مسئول پيگيري طرح تحول اقتصادي در بخش صنعت و معدن بوده، براي تشكيل مؤثر جريان اطلاع رساني و مشاركت از آن دست كه اشاره شد، در پي ايجاد يك «گفتمان تحول» در بدنۀ وزارت صنايع و معادن و واحدها و تشكلهاي صنعتي و معدني است.‏ همايش ها، نشست ها و كارگاه هاي متعدد و فشردۀ برگزار شده در مرحله كنوني فعاليت ستاد را از يك منظر مي توان در راستاي ايجاد گفتمان تحول ارزيابي كرد.‏

 

نويسنده: عليرضا قليزاده
    تغييرات درگاه
اندازه کوچک
 جدول تأثيرپذيري و فهرست بروز شد.    28/10/1389
     17/07/1389
 تمامي مستندات مربوط به مطالعات ستاد در دسترس مي‌باشد.    31/06/1389
 نمودار عرضه و تقاضاي انرژي در كشور اضافه شد.    28/06/1389
 آثارهدفمند كردن بروز شد.    27/06/1389
 آثار هدفمند كردن يارانه هاي به هنگام شد.    26/06/1389
 مزاياي هدفمندكردن يارانه‌ها تدوين شد.    25/06/1389
 بروز شد    25/06/1389
     18/05/1389
 ده پروژه نظام توزيع در طرح تحول اقتصادي در برنامه بازار آورده شد.    16/05/1389
 لينك افزايش هزينه توليد اضافه شد.    13/05/1389
 دستاوردهاي طرح تحول در حوزه صنعت و معدن بروز شد.    13/05/1389
 نقاط عطف اجراي طرح تحول اعلام شد.    03/05/1389
 نقش مولد هاي پراكنده در توليد برق جهان اضافه شد.    02/05/1389
 رشته‌ فعاليت‌هاي آسيب‌پذير در گروه اول و دوم بترتيب آسيب‌پذيري دسته‌بندي شدند.    02/05/1389
 نحوه توجيه فني و اقتصادي توليد تركيبي و مثال موردي آورده شد.    23/04/1389
 نحوه گسترش مولدهاي تركيبي برق و گرما در دنيا بررسي شد.    12/04/1389
 توليد متمركز و توليد پراكنده تشريح شد.    21/04/1389
 اطلاعات عمومي مولد تركيبي برق و حرارت در اختيار علاقه‌مندان قرار گرفت.    14/04/1389
 گزارش‌هاي بين‌المللي مر تبط با موضوعات اقتصادي، انرژي و ساير حوزه‌هاي مرتبط در اختيار كاربران قرار داده شد.    21/04/1389