صفحه اصلي
 پنج شنبه، 16/4/01 

   بازسازي و تكميل   

نام کاربري و رمز براي دسترسي به اين بخش را وارد نماييد.
ورود نام کاربري و رمز عبور

ثبت درخواست و پيگيريراهنماپرسش هاي متداولاطلاعيه هابازگشت به ميز خدمتپرونده بنگاه
براي استفاده بهينه از سامانه صرفا از مرورگر اينترنت اکسپلورر استفاده نماييد. چنانچه مرورگر شما نسخه 10 يا بالاتر است در منوي Tools مرورگر سايت www.stsm.ir را در بخش Compability View اضافه نماييد. براي توضيحات بيشتر مي توانيد به بخش راهنما مراجعه نماييد.
-1
1 - ثبت نام   ثبت نام شما کامل نشده است.
تاييد نهايي ثبت نام
وضعيت فرم: توسط متقاضي تاييد شده است
انتخاب نوع تسهيلات
مايل به استفاده از چه نوع تسهيلاتي هستيد؟ *:کوچک
تسهيلات براي اجراي پروژه هاي کوچک بهره وري متناسب با تعداد کارکنان واحد توليدي و هزينه انرژي ساليانه مي باشد.
بزرگ
تسهيلات براي اجراي پروژه هاي بزرگ بهره وري متناسب با طرح توجيهي ارائه شده براي هر پروژه مي باشد.
توجه داشته باشيد که فقط يک نوع تسهيلات را مي توانيد انتخاب کنيد.
          
تا زماني که دکمه تاييد را کليک نکنيد اطلاعات اين صفحه ارسال نخواهد شد. از دکمه ذخيره براي ذخيره اطلاعاتي که هنوز نهايي نشده اند استفاده نماييد.