پنج شنبه، 16/4/01 (سال توليد ملي)
به پايگاه ستاد تحول صنايع و معادن خوش آمديد.
   
نام کاربري:رمزعبور:
  
پرونده بنگاهعضويتراهنماارتباط با مادرباره ما
ايجاد صفحه جديدتنظيم اين صفحهتنظيم نماي درگاه
 
صفحه اصلي
بهين ياب
تازه ها
مولدهاي برق
بازسازي و تكميل

   كمك هزينه گاز مايع   

نام کاربري و رمز براي دسترسي به اين بخش را وارد نماييد.
ورود نام کاربري و رمز عبور

ثبت درخواست و پيگيريراهنماپرسش هاي متداولاطلاعيه هابازگشت به ميز خدمتپرونده بنگاه
براي استفاده بهينه از سامانه صرفا از مرورگر اينترنت اکسپلورر استفاده نماييد. چنانچه مرورگر شما نسخه 10 يا بالاتر است در منوي Tools مرورگر سايت www.stsm.ir را در بخش Compability View اضافه نماييد. براي توضيحات بيشتر مي توانيد به بخش راهنما مراجعه نماييد.
1 - ثبت نام   ثبت نام شما کامل نشده است.
تاييد نهايي ثبت نام
مشخصات مکان
محصول:
رديفواحد سنجش *نه ماهه 1389 *1388 *
1ظرفيت توليد
2توليد واقعي
3برنامه توليد
ثبت
رديفمحصولظرفيت توليد/واحد سنجشظرفيت توليد/1389ظرفيت توليد/1388توليد واقعي/واحد سنجشتوليد واقعي/1389توليد واقعي/1388برنامه توليد/واحد سنجشبرنامه توليد/1389برنامه توليد/1388
اطلاعات خواسته شده در زير را براي کل مصارف واحد توليدي وارد نماييد (اطلاعات قسمت اول به تفکيک رشته فعاليت ها وارد مي شود)
رديفموضوعواحد سنجشنه ماهه 1389 *1388 *
1 مجموع تعداد کارکنان نفر
2 برق مجموع هزينه برق ريال
3 گاز مجموع هزينه گاز ريال
4 نفت گاز مجموع هزينه نفت گاز ريال
5 نفت کوره مجموع هزينه نفت کوره ريال
6 گاز مايع مجموع مصرف گاز مايع کيلوگرم
7 مجموع هزينه گاز مايع ريال
8 نام شرکت موزع