صفحه اصلي
 جمعه، 26/7/98 

   مجوز تاسيس كالاي دخاني   

نام کاربري و رمز براي دسترسي به اين بخش را وارد نماييد.
ورود نام کاربري و رمز عبور

ثبت درخواست و پيگيريراهنماپرسش هاي متداولاطلاعيه هابازگشت به ميز خدمتپرونده بنگاه
1 - درخواست جواز   ثبت نام شما کامل نشده است.
تاييد نهايي ثبت نام
وضعيت فرم: توسط متقاضي پر نشده است
استان *:شهرستان *:
از بين شهر و شهرک صنعتي فقط يک مورد را مي توانيد انتخاب کنيد.
شهر:
شهرک صنعتي:
ادامه آدرس:
عنوان موضوع 1
موضوع طرح (اعم از اولويت دار يا بدون اولويت) را تعيين نماييد
موضوع سرمايه گذاري مرتبط:
محصولات توليدي در اين موضوع به شرح زير است.
براي افزودن موضوع بعدي اينجا را کليک کنيد.
توضيحات:
          
تا زماني که دکمه تاييد را کليک نکنيد اطلاعات اين صفحه ارسال نخواهد شد. از دکمه ذخيره براي ذخيره اطلاعاتي که هنوز نهايي نشده اند استفاده نماييد.