صفحه اصلي
 جمعه، 26/7/98 

   جوازتاسيس واحد فني مهندسي   

نام کاربري و رمز براي دسترسي به اين بخش را وارد نماييد.
ورود نام کاربري و رمز عبور

ثبت درخواست و پيگيريراهنماپرسش هاي متداولاطلاعيه هابازگشت به ميز خدمتپرونده بنگاه
1 - درخواست جواز   ثبت نام شما کامل نشده است.
تاييد نهايي ثبت نام
وضعيت فرم: توسط متقاضي پر نشده است
موضوع فعاليت شرکت:سرمايه ثبت شده شرکت: ميليون ريال
استان *:شهرستان *:
از بين شهر و شهرک صنعتي فقط يک مورد را مي توانيد انتخاب کنيد.
شهر:
شهرک صنعتي:
ادامه آدرس:
کدپستي:تلفن: 
دورنگار: 
بارگذاري تصوير سند يا اجاره نامه رسمي مربوط به ساختمان محل کار:
تذکر مهم: فايل ارسالي بايد با نام لاتين و با فرمت ZIP و با حجم حداکثر 2مگابايت باشد.
عنوان مجوز 1
زمينه مجوز خدمات فني مهندسي:
براي افزودن موضوع بعدي اينجا را کليک کنيد.
اگر محصول موردنظر شما وجود ندارد براي ثبت محصول پيشنهادي خود ، اينجا را کليک کنيد. با پيشنهاد شما محصول بررسي شده و پس از تعيين اولويت امکان انتخاب فراهم خواهد شد.
براي مشاهده محصولات درخواست شده اينجا را کليک کنيد.
توضيحات: