صفحه اصلي
 پنج شنبه، 27/10/97 

   تامين مالي بنگاههاي صنايع دستي و گردشگري در راستاي اقتصاد مقاومتي   

نام کاربري و رمز براي دسترسي به اين بخش را وارد نماييد.
ورود نام کاربري و رمز عبور

ثبت درخواست و پيگيريراهنماپرسش هاي متداولاطلاعيه هاپرس و جوپرونده بنگاه
1 - ثبت اطلاعات   ثبت نام شما کامل نشده است.
تاييد نهايي ثبت نام
وضعيت فرم: توسط متقاضي پر نشده است
گروه بندي *:نام مجوز *:
شماره مجوز *:تاريخ مجوز *://13
بارگذاري تصوير مجوز *:
تذکر مهم: فايل ارسالي بايد با نام لاتين و با فرمت ZIP و با حجم حداکثر 2مگابايت باشد.
استان *:شهرستان *:
اشتغال موجود *:
توضيحات:
          
در صورتي که دکمه ذخيره موقت و تاييد به گام بعد فعال نيست، اطلاعات حساب کاربري خود را در گوشه سمت چپ همين صفحه تکميل کنيد.