صفحه اصلي
 دوشنبه، 7/12/96 

   انتقال جواز تاسيس   

ثبت درخواست و پيگيريراهنماپرسش هاي متداولاطلاعيه هاپرس و جوپرونده بنگاه

راهنماي استفاده از سامانه انتقال جواز تاسيس (تغيير نام) 

 

اين قسمت براي كاربراني است كه به هر دليل پس از دريافت جواز نياز به تغيير نام از حقيقي به حقوقي و يا بر عكس آن هستند. تعويض نام پس از بررسي مدارك مورد نياز توسط كارشناسان استان انجام مي شود.

در سامانه   www.behinyab.ir در قسمت سرمايه گذاري، انتقال جواز را انتخاب كرده و پس از وارد كردن نام كاربري و رمز عبور مراحل زير طي ميشود :

گام اول - انتخاب جواز

  

ابتدا در جدول شماره يك مطابق تصوير جواز را انتخاب ميكنيم سپس در جدول پايين صفحه ساير مجوزها همراه با مشخصات ظاهر ميشود و شما بايد جواز مورد نظر را انتخاب نماييد و سپس تاايد به گام بعد را بزنيد

گام دوم- مشخصات انتقال گيرنده

در اين گام كد ملي و نام كاربري انتقال گيرنده را وارد جستجو كنيد تا در جدول پايين صفحه نمايش داده شود. فرد انتقال گيرنده را انتخاب تاييد و به گام بعدي وارد شويد. 

 گام سوم- مدارك

 اطلاعات اين قسمت را با دقت پر كنيد تصوير جواز اسكن گردد و فايل آن زيپ شده و ارسال گردد و علت تغيير نام توضيح داده شود

سپس بعد از وارد كردن اطلاعات بايد دكمه ثبت نهايي را زده و اطلاعات به كارشناس استان در سازمان ميرسد.